Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները

Հանցագործություններ, որոնք երբեք չպետք է անպատիժ մնան

 Menu

Վկայություններ

Բողոքները կարող են ներկայացվել հետևյալ միջոցներով

 

  • հեռախոս – հատուկ հեռախոսահամար բողոքների հանձնման համար՝
  • էլեկտրոնային հասցե – հատուկ էլեկտրոնային փոստի հասցե բողոքների հանձնման համար՝
  • փոստ – հատուկ հասցե բողոքների հանձնման համար՝
  • Առցանց Դիմումի ձև
  • Բանավոր կերպով Բողոքների համակարգման կետերում նշանակված Բողոքների հասցեգրման կոնտակտային անձանց

 

Բողոքների համակարգման կետերի ցանկ

ՀՀ ԲՀԿ կոդ Հասցե Նշանակված ԲՀԿԱ (անուն/ հեռախոս / էլ.-փոստ) Մեկնաբանություններ
1
2
3
4

 

Էլ. հասցե՝  [email protected]

logo © 2021. բոլոր իրավունքները պաշտպանված են