Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները

Հանցագործություններ, որոնք երբեք չպետք է անպատիժ մնան

 Menu

Խեղում

Ծրագիրն իրականացվելու է տարբեր փուլերով և ենթափուլերով .

Ծրագրի առաջին փուլի առաջին ենթափուլը Ախուրյանի աջափնյա ոռոգման ջրանցքի (ԱՈՋ) և Շիրակի ոռոգման մայր ջրանցքի (ՇՈՄՋ) միջոցով կաջակցի մոտավորապես 19400 հա ոռոգվող գյուղատնտեսական հողատարածքներին (ներկայումս ոռոգվող 5820 հա) և լրացուցիչ, մոտավորապես 4600 հա ոռոգման ոչ ենթակա հողերին: Պատվարի նախագիծը պետք է հաշվի առնի հետագա փուլում պատվարի բարձրացման հնարավորությունը: Առաջին փուլի առաջին ենթափուլը կներառի հետևյալը.

Փուլ 1, ենթափուլ 2-ը կներառի պիլոտային տարածքում (Ախուրիկ և Երազգավորս համայնքներում) 704 հա տարածքում, Ախուրյանի աջափնյա ոռոգման ջրանցքի (ԱՈՋ) վերջում (գումարած 39 հա տնամերձ այգիների համար) տեխնոլոգիաների արդյունավետության համար ինքնահոս սնվող համակարգերի ներդրում։

Փուլ 2, որը իրականացվելու է առանձին վարկային պայմանագրով, նախատեսում է բարձրացնել Կապսի ջրամբարը և ավելացնել վերջինիս ծավալը մինչև 60 մլն.մ³: Թալին-Արմավիր ավտոճանապարհին կառուցվելու են լրացուցիչ խողովակաշարեր և փոխադրման համակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան ոռոգելու լրացուցիչ 7000 հա տարածք:

Կումայրու թունելի վերականգնման/ավարտին հասցնելուն ուղղված շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվելու են 1-փուլի 2-րդ ենթափուլում: Կումայրու թունելի վերականգնման հնարավոր ազդեցությունները ներառված են ԲՍԱԳ-ի մեջ, քանի որ այն իրականացվում է Ծրագրի 1-ին փուլի 1 ենթափուլի ֆինանսավորմամբ՝ խորհրդատուի վերջնական նախագծմամբ և մրցույթային փաստաթղթերի պատրաստմամբ:

 
Էլ. հասցե՝  [email protected]

logo © 2021. բոլոր իրավունքները պաշտպանված են